Toetusprojektid

 

KODAS keskuse kaugtöö- ja majutusmajade paigaldamine.

Kaasaegne Lõuna-Eestitöötlev tööstus (KODAS) arendab tootmise kõrvale uudse keskkonnasõbraliku kaugtöö- ja majutusvõimaluse, et seeläbi muuta külastusteenused kompleksemaks ja huvipakkuvamaks ka kaugemalt tulijatele. Kaugtööks sobivad väikemajad ehitab ja paigaldab Eesti ettevõte. Kaugtöö- ja majutusteenusele taotletakse Rohelise võtme sertifikaat. Projekti elluviimine panustab oluliselt Lõuna-Eestikui kestliku turismi sihtpiirkonna atraktiivsuse tõstmisse.

Projekti eesmärk on kaasaegsete, atraktiivsete ja keskkonnasõralike majutusvõimaluste loomise läbi suurendada külastajatele pakutavate teenuste tarbimise aega ja kaasata kaugtöö huviliste näol täiesti uued külastajate segmendid.

Projekti tulemusena tulevad külastajad ka kaugematest piirkondadest ja raja tagant, viibivad sihtkohas märkimisväärselt kauem ja jätavad rohkem raha ettevõttesse teenuste eest tasumisel. Eesti saab tuntumaks kui atraktiivne kaugtöövõimalusi pakkuv maa, kinnistades veelgi praegust positiivset kuvandit.

Turismisektori tootearenduse toetusmeede (15.3.1). Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Toetuse summa: 130 638,65 eurot

 

2020. aasta projekti 42102000047 tootmisseadmete hankeks kaasfinantseeritakse MAK meetme 4.2.1 vahenditest. Tootmismahutite, toodangu opereerimiseks vajalike tõstukite, toodangukvaliteedi seire- ja kontrolliseadmete, pesusüsteemi seadmestiku ning filtreerimisseadme hange aitab meil suurendada tootmisvõimsust ning siseneda uutele eksporditurgudele. / Purchasing processing equipment of agricultural products (MAK 4.2.1)

 

Projekt 19202000342 on suunatud Põlvamaa ettevõtete ekspordivõimekuse edendamisele Siidrikoja näitel, LEADER meetme 19.2 projektitoetus (2020-18.06.2022). / Enhancing the exporting capacity of enterprises from Põlva county, the case of Siidrikoda (LEADER, 2020-2022)

 

Aurugeneraatori ja püree pakendamisliini investeeringuid toetas Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) ettevõtete ressursitõhususe meetme vahenditest (2020 kuni 19.01.2022, projekt 2014-2020.4.03.19-0525). / Purchasing the steam generator and puree packaging line for increasing resource efficiency (KIK Resource efficiency, 2020-2022)

 

2019. aasta rakendusuuringuprojekti 616219790087 „Õunte ja teiste kodumaiste aiandussaaduste töötlemisjääkide kasutusvõimaluste uurimine kiudainete tootmiseks ning saadavate kiudainete mõju uuring inimese mikrobioomile“ kaasfinantseeritakse M 16.2 vahenditest. Projekti eesmärgiks on uurida õuna-, mustsõstra ja rabarberi töötlemisjääkide kasutusvõimalusi erinevate kiudainete tootmiseks, nendega olemasolevate ja uute toodete rikastamist ja saadavate kiudainete mõju selgitamist inimese mikrobioomile. Uuringu sisuks on a) kaardistada pektiini sisalduse varieeruvus tootmise kõrvalproduktina tekkivas pressimis- ja sõelumisjäägis sõltuvalt toorme sordist, säilitamistingimustest ja küpsusastmest; b) erinevate ensüümtöötluste mõju uuring kodumaises õunas, mustas sõstras ja rabarberis sisalduvale pektiinile; c) pektiini fraktsioonidena saadavate kiudainete profiili uurimine; d) saadavate fraktsioonide mõju erinevatele inimese soolestikus leiduvatele mikroorganismidele in vitro tingimustes; e) lisandväärtusega toodete uurimine in vivo katses: inimese mikrobioomi uuringud; f) ettevõttes tekkivate tootmisjääkide minimeerimine tooraine maksimaalseks väärindamiseks. / Studying the possibilities of using apple, blackcurrant and rhubarb processing residues for the production of various fibers, to enrich existing and new products with them and to explain the effect of the obtained fibers on the human microbiome (MAK 16.2, 2021-2023)

 

2019. aasta investeeringuprojekti 42101900039 kaasfinantseeriti MAK meetme 4.2.1 vahenditest mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks. Projekti sisuks oli automaatse siidritootmisliini hange ja paigaldamine ning eesmärgiks on tootmismahtude ja ressursiefektiivsuse kasv. / Purchasing the automatic cider production and bottle filling line (MAK 4.2.1, 2019-2021)

 

Kohvikuseadmete hanke toidu valmistamiseks ja serveerimiseks viisime läbi 2019. a projekti nr 64001900205 raames meetme 6.4 kaasfinantseerimisel maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks. Eesmärgiks on kaasaegset tootmist külastavatele inimestele pakutavate teenuste mitmekesistamine ja seeläbi piirkonna agroturismi edendamine. Tulemuseks on külastajate arvu kasv, külastuste kestuse pikendamine ning täiendava käibe genereerimine läbi toitlustusteenuse pakkumise. / Purchasing the equipment for preparing and serving food (MAK 6.4, 2020-2021)

 

2017. a projekt Siidrikoja külastus-, koolitus- ja müügisaali sisustamiseks vajaliku mööbli, ekspositsiooni ja tarvikute ostmiseks, LEADER projektitoetuse meede 19.2. Projekti eesmärgiks on võimaldada huvilistel külastada kaasaegset väiketööstust tootmisprotsessi segamata, viia läbi seminare ja koolitusi ning pakkuda võimalust tehase tooteid ka kohapealt kaasa osta. Hästi valitud asukohal valminud arhitektuurne tööstushoone koos seda täiendava külastus-, koolitus- ja müügisaaliga muutub kõigi eelduste kohaselt Lõuna-Eesti üheks turismimagnetiks ja toetab seeläbi piirkonna ettevõtlust ja arengut / Furnishing the visitor centre and factory outlet of Siidrikoda (LEADER, 2017-2019).

 

Põllumajandussaaduste töötlemishoone ehitustööd viidi läbi 2016. a projekti 642116780075 kaasfinantseerimisel MAK meetme 4.2.1 vahenditest. Investeeringute tulemusena panime aluse toodangumahtude suurendamisele kaasajastatud tootmistingimustes. / Construction of the processing factory of agricultural products (MAK 4.2.1, 2017-2019)

 

2015. a rakendusuuringuprojekti „Õunamahla ja kääritatud õunamahlatoodete tootmisel tekkivate pressimisjääkide väärindamine õunapüreeks ja õunapüree baasil valmistatud täiendavateks toodeteks“ tulemusena saime kinnituse, et õunamahla pressimisjäägist saab sõelumise tehnoloogiat kasutades valmistada õunapüreed, mis oma keemiliste, reoloogiliste ja sensoorsete näitajate poolest sobib erinevate toodete baastooraineks. Paljudest erinevatest pressimisjääkidest – varieerus sort, pressimise aste, hooaeg, ensümaatiline töötlus – valmistatud õunapüreede sensoorsed analüüsid tõendasid tervikuna, et õunapüreed sisaldava lõpptoote sensoorsed omadused tulenevad peamiselt kasutatavatest lisanditest, sest saadava õunapüree lõhn ja maitse on lisanditeta pigem neutraalne. Projekti jooksul omandatud teadmised, väljatöötatud tehnoloogia ning uudsed lahendused aitavad kaasa OÜ Siidrikoda tootmissisendite efektiivsemale ärakasutamisele ning ettevõtte tootevaliku rikastamisele. Projekti nr 616215780009 kaasfinantseeriti MAK meetme 16.2 vahenditest uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks. / Valorizing the pulp residue from the production of apple juice and fermented apple juice to applesauce and applesauce-based products (MAK 16.2, 2015-2018)

 

Age verification

By clicking enter I verify that I'm old enough to consume alcohol in my country of residence.

My cart

NB! For the time being we deliver our products only to following countries: Estonia, Latvia and Lithuania. Let us know where we should ship next!

Got a discount code?
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.